Apie

Regioninis Bioetikos Informacijos Centras

Misija: informacijos rinkimas ir sklaida Centrinės ir Rytų Europos regione.

Regioninis Bioetikos Informacijos Centras (RBIC) įkurtas 2004 m. bendradarbiaujant UNESCO, Vokietijos gyvybės mokslų etikos informacijos centrui (German Reference Center for Ethics in the Life Sciences), Vilniaus universitetui, Lietuvos bioetikos komitetui bei Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijai.

RBIC aktyviai dalyvauja daugelyje Europos tyrimų ir tinklų kūrimo iniciatyvų, ypatingą dėmesį atkreipiant į veiklą Centrinėje ir Rytų Europoje. Be to, RBIC dalinasi kontaktais ir patirtimi regioninių bioetikos tinklų kūrime su Vilniaus universiteto Medicinos istorijos ir etikos skyriumi.

Centro tikslai:

  • Didinti visuomenės informuotumą apie etinius mokslinių žinių ir technologijų pritaikymo gyvybės moksluose aspektus.
  • Bendradarbiauti su akademinėmis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, masinio informavimo priemonėmis siekiant užtikrinti visokeriopą bioetikos informacijos sklaidą.
  • Gyvybės moksluose skatinti mokslinius tyrimus ir švietimą etikos klausimais.
  • Bendradarbiauti su įvairiomis regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis tokiu būdu stiprinant tarptautinį bioetikos tinklą.
  • Stiprinti žmogaus teisių ir orumo apsaugą biotechnologijų ir biomedicinos srityse.

Daugiau apie UNESCO ir Bioetiką.

Comments are closed.