Projektai

Vykdomi projektai:

RBIC padeda gydytojams praktikams, mokslininkams, teisės specialistams ir administratoriams iš Centrinės ir Rytų Europos (CEE) šalių, įskaitant buvusią Sovietų Sąjungą, tapti tyrimų etikos specialistais, biomedicininių tyrimų dalyvių apsaugos specialistais ir instituciniais bei nacionaliniais lyderiais savo šalyse.


Įvykdyti projektai:

ETHICSWEB yra bendras, decentralizuotas Europos informacijos prieigos taškas, kuris veikia Europos Sąjungos šalyse narėse ir kuriam informaciją teikia įvairūs regioniniai informacijos tiekėjai, centrai bei tarptautinės organizacijos. RBIC vadovauja darbo grupei, kurios vienas iš tikslų – skatinti naujų Etikos Dokumentacijos Centrų kūrimąsi šalyse, kuriose jų nėra ir padėti ugdyti kompetencijas šių centrų steigimui.

Šiaurės šalių Medicinos filosofijos ir Medicinos etikos tinklo tikslas – vystyti medicinos filosofiją Šiaurės/Baltijos šalyse sudarant sąlygas vystytis moksliniams tyrimams, švietimui ir tarptautiniam akademiniam bendradarbiavimui. Projekto baigiamoji konferencija vyko 2011 m. spalio 5-7 d. Vilniuje.

RBIC kartu su Vilniaus universiteto Medicinos istorijos ir etikos skyriumi organizavo seminarą, kuriame buvo analizuojami tyrimų su žmogaus audiniais Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Baltarusijoje etiniai bei teisiniai aspektai. Projekto trukmė: 2008–2011.

RBIC  teikė pagalbą Vilniaus universiteto Medicinos istorijos ir etikos skyriui siekiant apžvelgti, apibrėžti ir palyginti alternatyvias privatumo koncepcijas, kurios vyrauja daugelyje CEE šalių. Projekto trukmė: 2007-2009.

Pagrindinis šio Regioninio Bioetikos informacijos centro inicijuoto projekto tikslas: sukurti strategiją, įgalinančią bioetikos srityje veikiančias institucijas efektyviau teikti visuomenei informaciją apie socialinius, teisinius ir etinius biotechnologijų taikymo dėsningumus ir galimybes. Projekto seminaras įvyko 2005 m. rugsėjo 22-24 d.

Comments are closed.